Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 169,1

€ 139,1

rek. 2015

€ 134,8

€ 129,9

begr. 2016

€ 88,1

€ 84,2

begr. 2017

€ 65,4

€ 61,3

begr. 2018

€ 77,4

€ 73,3

begr. 2019

€ 69,1

€ 65,2

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Instrumenten grondbeleid51,95,44,44,64,74,4
Planexploitaties117,3129,483,760,872,764,7
169,1134,888,165,477,469,1
Baten
Instrumenten grondbeleid21,91,81,71,71,71,7
Planexploitaties117,2128,182,559,671,563,5
139,1129,984,261,373,365,2
Saldo van lasten en baten-30,0-4,8-3,8-4,1-4,2-3,9

Het negatieve saldo bestaat uit de kapitaallasten en de toevoegingen/onttrekkingen uit de saldireserve.
Deze toevoegingen en onttrekkingen zijn opgebouwd uit de resultaten van de planexploitaties en een bijdrage aan Waalfront van € 1,2 miljoen per jaar. Besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden bij de vaststelling van het VGP 2016 en de Stadsrekening 2015.
De lasten en baten van de planexploitaties geven geen saldo. De hoogte van de baten en lasten verschilt per jaar. De afname ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakt door de afronding van de Stadsbrug en het project Dijkteruglegging. Door de integratie van de GEM Waalsprong is het niveau van de baten en lasten gestegen.
Per saldo een afname.