Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 51,3

€ 23,5

rek. 2015

€ 47,5

€ 19,0

begr. 2016

€ 45,8

€ 18,0

begr. 2017

€ 45,9

€ 17,9

begr. 2018

€ 46,1

€ 17,7

begr. 2019

€ 45,9

€ 17,7

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Maatschappelijk vastgoed12,011,010,010,210,110,1
Sport3,35,66,06,16,06,0
Sportaccommodaties20,615,615,315,315,715,6
Wijkaccommodaties15,415,314,514,414,314,2
51,347,545,845,946,145,9
Baten
Maatschappelijk vastgoed9,38,58,78,78,68,6
Sport0,90,80,30,30,30,3
Sportaccommodaties8,65,14,74,74,74,7
Wijkaccommodaties4,64,64,34,34,24,2
23,519,018,017,917,717,7
Saldo van lasten en baten-27,9-28,5-27,8-28,0-28,3-28,2

Lasten
De begrote lasten van het programma Sport en Accommodaties bedragen in 2017 ca. € 1,4 miljoen minder dan in 2016. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verlaging van de toegerekende rentepercentage over de investeringen vanaf 2017. Meerjarig laten de begrote lasten een stabiel beeld zien.  

Baten
De begrote baten bedragen in 2017 ca. € 1 miljoen minder dan in 2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat programma overschrijdend vanaf 2017 de verrekeningen tussen producten zijn geëlimineerd. De meerjarige, begrote baten voor de producten Sport, Sport- en Wijkaccommodaties zijn hierdoor lager dan in 2016.