Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 6,1

€ 4,6

rek. 2015

€ 6,3

€ 4,9

begr. 2016

€ 5,7

€ 5,0

begr. 2017

€ 5,9

€ 5,0

begr. 2018

€ 5,8

€ 5,0

begr. 2019

€ 5,7

€ 5,0

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Ruimtelijke inrichting1,41,61,81,91,81,7
Vergunningverlening bouwen4,84,73,93,93,93,9
6,16,35,75,95,85,7
Baten
Ruimtelijke inrichting0,20,40,40,40,40,4
Vergunningverlening bouwen4,44,54,64,64,64,6
4,64,95,05,05,05,0
Saldo van lasten en baten-1,6-1,3-0,8-0,9-0,8-0,7

De totale begrote lasten binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling bedragen in 2017 € 5,7 miljoen. De totale baten zijn € 5,0 miljoen, waardoor een saldo ontstaat van € 0,8 miljoen. Het grootste deel van het beschikbare budget wordt ingezet voor de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (€ 3,9 miljoen, 70%). De rest van het budget (€ 1,8 miljoen, 30%) wordt ingezet voor ruimtelijke inrichting, o.a. het actualiseren van bestemmingsplannen.

Het saldo van het programma neemt van 2016 naar 2017 af vanwege de financiële opgave terugloop bouwleges. Dit is een oplopende opgave vanuit de begroting van 2014 waarop structureel nog € 6 ton resteert die ingevuld moet worden.