Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 20,2

€ 5,3

rek. 2015

€ 16,2

€ 0,2

begr. 2016

€ 16,0

€ 0,1

begr. 2017

€ 16,1

€ 0,1

begr. 2018

€ 16,1

€ 0,1

begr. 2019

€ 16,2

€ 0,1

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Openbare orde & Veiligheid2,83,73,33,43,43,4
Organisatie van de rampenbestrijding17,312,412,412,512,512,5
Vergunningverlening & handhaving0,20,20,20,20,20,2
20,216,216,016,116,116,2
Baten
Openbare orde & Veiligheid0,00,00,00,00,00,0
Vergunningverlening & handhaving0,20,10,10,10,10,1
Organisatie van de rampenbestrijding5,10,00,00,00,00,0
5,30,20,10,10,10,1
Saldo van lasten en baten-15,0-16,0-15,9-16,0-16,0-16,0

Er zijn geen wezenlijke verschillen tussen de begroting van 2016 en de begrotingen van 2017 en later.