Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 5,1

€ 0,4

rek. 2015

€ 5,0

€ 0,4

begr. 2016

€ 4,1

€ 0,0

begr. 2017

€ 4,0

€ 0,0

begr. 2018

€ 4,0

€ 0,0

begr. 2019

€ 4,1

€ 0,0

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Speelvoorzieningen2,01,90,90,90,90,9
Wijkaanpak3,13,13,13,13,13,1
5,15,04,14,04,04,1
Baten
Speelvoorzieningen0,40,40,00,00,00,0
Wijkaanpak0,10,00,00,00,00,0
0,40,40,00,00,00,0
Saldo van lasten en baten-4,6-4,7-4,1-4,0-4,0-4,1

Er treden geen relevante verschillen op ten opzichte van de begroting 2016.