Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

Aandeel huishoudens met 1 of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd

34%

Daling

 -

Idem onder huishoudens, niet-westers zonder kinderen

62%

Daling

 -

Idem met kinderen

73%

Daling

 -

Aandeel huishoudens met 5 of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd

5%

Daling

Daling

 -

Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

 -

Waarvan Wmo

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

 -

Waarvan jeugdwet

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

 -

Aandeel uitvoeringsplannen sociale wijkteams waarbinnen zelfredzaamheid is toegepast

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

 -

Aandeel afgeronde uitvoeringsplannen sociale wijkteams dat dat heeft geleid tot verbetering van de zelfredzaamheid

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

 -

Aantal aanmeldingen lokale toegangspoort

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

 -

Aantal huishoudens met integrale aanpak

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

 -

Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

Nog geen nulmeting

 -

Aandeel inwoners dat zich gezond voelt

76%

Stijging

Stijging

 -

Idem onder lager opgeleiden

45-67%

Stijging

Stijging

 -

Percentage inwoners dat voor zichzelf kan zorgen

91%

Stijging

Stijging

 -

Idem onder inwoners van 75 jaar of ouder

65%

Stijging

Stijging

 -

Percentage inwoners dat zich inzet voor anderen (vrijwiligerswerk, mantelzorg, overige hulp, buurtactiviteiten)

52%

Stabiel

Stabiel

 -

Waardering sociaal klimaat: schaalscore sociale kwaliteit

5,8

Stijging

Stijging

 -

Percentage volwassenen met overgewicht

40%

Daling

Daling

 -

Percentage jeugdigen met overgewicht

13%

Daling

Daling

 -

Percentage mensen dat zich eenzaam voelt

8%

Stabiel

Stabiel

 -

Idem onder 75-plussers

43-52%

Stabiel

Stabiel

 -

Percentage zelfstandig wonende 75-plussers

92,8%

Stabiel

Stabiel