Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Economie

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60072

Kermissen

198

249

250

249

250

250

60106

Bedrijventerreinen

105

99

95

95

95

95

60109

Accountmanagement bedrijven

557

530

521

520

521

521

60111

MKB

-8

0

0

0

0

0

60114

Bedrijvenloket

383

365

1.295

1.292

1.293

1.295

60116

Algemeen advies

135

195

198

147

147

147

60120

Toerisme

279

264

265

265

265

265

60121

Havens Toezicht

1.259

1.320

1.064

1.053

1.043

1.033

60123

Havens Beleid

391

395

342

339

335

293

60125

Markt Beleid

198

186

183

183

183

183

60126

Markt Toezicht

131

143

143

143

143

143

61085

Ondernemersfonds

555

678

688

688

688

688

61261

Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

2

2

2

2

2

2

61268

Econ. Offensief binnenstad 12-15

702

305

0

0

0

0

61345

Economische Innovatie Agenda

794

578

383

254

254

253

61352

Binnenstad

0

0

450

350

300

0

5.681

5.310

5.879

5.579

5.517

5.168

Baten

60072

Kermissen

334

326

448

448

448

448

60106

Bedrijventerreinen

0

5

6

6

6

6

60116

Algemeen advies

2

0

0

0

0

0

60120

Toerisme

1

6

6

6

6

6

60123

Havens Beleid

15

0

0

0

0

0

60124

Inkomsten havens en kaden

670

735

747

747

747

747

61085

Ondernemersfonds

9

0

0

0

0

0

61207

Baten Toeristenbelasting

335

410

570

570

570

570

61257

Markttoezicht (baten)

227

300

306

306

306

306

61261

Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

77

65

67

67

67

67

61268

Econ. Offensief binnenstad 12-15

638

45

0

0

0

0

61345

Economische Innovatie Agenda

544

328

128

0

0

0

61352

Binnenstad

0

0

150

50

0

0

2.851

2.222

2.427

2.199

2.149

2.149

Saldo van lasten en baten

2.830

N

3.088

N

3.452

N

3.379

N

3.368

N

3.019

N