Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Werk

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60087

Oudkomersregeling

0

-3

-5

-5

-5

-5

60089

Arbeidsactivering

0

23

23

23

23

23

60091

Trajecten t/m 2006

0

0

0

0

0

0

60099

Kinderopvang doelgroepen

81

101

94

93

92

93

60102

Afbouw WIW banen

123

0

0

0

0

0

60103

Wsw

30.420

26.805

24.977

22.958

21.469

21.469

61093

Trajecten

2

310

735

0

0

0

61094

Werkervaring

399

0

0

0

0

0

61095

Faciliteiten

798

-5

-5

-5

-5

-5

61096

Participatie

12.767

7.902

11.657

12.178

12.522

12.527

61182

Project Hatert werkt

0

0

0

0

0

0

61184

Jeugd aan de slag

194

0

0

0

0

0

61186

Participatiebudget

425

507

532

530

529

530

61241

Werkcorporaties

3.613

4.506

2.727

2.727

2.727

2.727

61245

Jeugd aan de Slag extra ESF

1.589

0

0

0

0

0

61255

Leerwerkprojecten

645

1.646

264

263

263

264

61256

Voortrajecten

35

450

0

0

0

0

61262

Regionalisering reintegratie

318

0

0

0

0

0

61342

ESF VSO PRO

10

385

0

0

0

0

61343

ESF Werk is de uitkomst

666

899

456

0

0

0

52.087

43.526

41.455

38.762

37.616

37.622

Baten

60099

Kinderopvang doelgroepen

125

0

0

0

0

0

60103

Wsw

207

10

10

10

10

10

61002

Mut. res. PG Reintegratie

1.116

0

0

0

0

0

61094

Werkervaring

395

0

0

0

0

0

61095

Faciliteiten

2

0

0

0

0

0

61096

Participatie

616

0

0

0

0

0

61105

Wet inburgering

387

0

0

0

0

0

61184

Jeugd aan de slag

194

0

0

0

0

0

61241

Werkcorporaties

662

0

0

0

0

0

61245

Jeugd aan de Slag extra ESF

1.589

0

0

0

0

0

61255

Leerwerkprojecten

263

0

0

0

0

0

61262

Regionalisering reintegratie

318

0

0

0

0

0

61342

ESF VSO PRO

0

385

0

0

0

0

61343

ESF Werk is de uitkomst

666

899

450

0

0

0

6.542

1.295

460

10

10

10

Saldo van lasten en baten

45.544

N

42.231

N

40.995

N

38.752

N

37.606

N

37.612

N