Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Stimuleren ontwikkelingskansen

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60595

OAB

5.628

5.356

3.163

3.161

3.160

3.160

60596

Aangepast vervoer

1.359

1.792

1.803

1.801

1.801

1.801

60605

Volwasseneneducatie WEB

1.079

1.078

1.092

1.092

1.092

1.092

60634

Peuterspeelzaalwerk

3.726

3.939

2.992

2.992

2.992

2.992

60836

Open Wijkschool

92

0

149

149

149

149

60885

OAV-PO

327

327

0

0

0

0

60886

OAV-VO

96

96

0

0

0

0

61117

Kinderopvang

526

956

952

951

950

950

12.833

13.545

10.151

10.145

10.144

10.144

Baten

60595

OAB

1.356

3.233

534

534

534

534

60596

Aangepast vervoer

1

8

8

8

8

8

60605

Volwasseneneducatie WEB

1.070

1.052

1.052

1.052

1.052

1.052

60634

Peuterspeelzaalwerk

2.700

800

800

800

800

800

61117

Kinderopvang

5

0

0

0

0

0

5.131

5.093

2.395

2.395

2.395

2.395

Saldo van lasten en baten

7.701

N

8.451

N

7.756

N

7.751

N

7.749

N

7.749

N