Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Zorgplicht onderwijshuisvesting

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60601

Integraal huisvestingplan

16.623

17.274

15.938

16.463

16.681

16.478

60602

Overige voorzieningen

105

101

22

22

22

22

60603

Schadebeheer schoolgebouwen

35

35

7

7

7

7

61353

Onderwijshuisvesting DDC

0

0

173

149

147

145

61354

Onderwijshuisvesting niet-DDC

0

0

593

576

567

530

16.763

17.410

16.732

17.217

17.424

17.182

Baten

60601

Integraal huisvestingplan

10

889

30

30

30

30

61012

Mut. res. PG Huisvesting onderwijs

44

44

44

44

44

44

54

933

75

75

75

75

Saldo van lasten en baten

16.709

N

16.477

N

16.658

N

17.143

N

17.349

N

17.107

N