Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60594

Bestr. voortijdig schoolverlaten

2.836

2.638

3.464

3.455

3.419

3.393

2.836

2.638

3.464

3.455

3.419

3.393

Baten

60594

Bestr. voortijdig schoolverlaten

1.375

1.146

1.146

1.146

1.146

1.146

1.375

1.146

1.146

1.146

1.146

1.146

Saldo van lasten en baten

1.460

N

1.492

N

2.318

N

2.309

N

2.273

N

2.247

N