Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Maatschappelijk vastgoed

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60817

Projecten bouwbureau

13

0

0

0

0

0

60818

Projecten VGM

3.428

2.250

2.290

2.273

2.272

2.273

60828

Verzekeringen

648

634

597

594

592

593

60929

Mut. Res. Duurzaamheid

364

482

474

474

474

474

61172

Vastgoed eigenaarslasten

7.300

7.168

6.208

6.464

6.406

6.378

61283

Duurzaamheid

274

488

387

380

374

347

12.027

11.023

9.955

10.186

10.118

10.066

Baten

60817

Projecten bouwbureau

13

0

0

0

0

0

60818

Projecten VGM

1.239

934

1.034

1.034

1.034

1.034

60919

Mut. res. PG Beheer overige panden

26

26

26

26

26

26

60929

Mut. Res. Duurzaamheid

274

496

486

458

448

448

61172

Vastgoed eigenaarslasten

7.771

6.998

7.141

7.141

7.044

7.044

9.324

8.454

8.686

8.658

8.552

8.552

Saldo van lasten en baten

2.704

N

2.568

N

1.269

N

1.527

N

1.566

N

1.514

N