Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Sportaccommodaties

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60363

Binnensportaccommodaties

2.687

838

642

634

577

571

60364

Buitensportaccommodaties

562

467

487

554

577

559

60813

Groenonderhoud

665

784

821

844

843

844

60906

Binnensport Exploitatie

1.185

1.308

1.256

1.170

1.247

1.248

60907

Binnensport Eigenaar

2.011

2.066

2.190

2.140

2.400

2.289

60915

Massinkhal Exploitatie

432

370

380

455

377

377

60916

Massinkhal Eigenaar

283

427

386

340

334

331

60917

Buitensport Exploitatie

2.750

2.902

2.959

2.937

2.935

2.938

60918

Buitensport Eigenaar

2.273

2.290

2.060

2.084

2.131

2.227

60979

Camping 4-daagse

86

131

132

132

131

131

61015

Speeltuinen Exploitatie Onbelast

545

494

504

503

502

502

61063

Speeltuinen Eigenaar Onbelast

45

45

45

45

45

45

61097

Speeltuinen Eploitatie Belast

584

572

584

581

581

582

61130

Speeltuinen Eigenaar Belast

142

126

113

112

209

205

61137

Mut. res. Mult.sportaccommodaties

3.639

0

0

0

0

0

61227

Kunstijsbaan, eigenaar

524

517

517

516

504

503

61228

Kunstijsbaan, exploitatie

2.193

2.225

2.265

2.257

2.257

2.258

20.606

15.561

15.340

15.305

15.651

15.612

Baten

60906

Binnensport Exploitatie

1.710

1.775

1.951

1.951

1.951

1.951

60907

Binnensport Eigenaar

1

1

1

1

1

1

60915

Massinkhal Exploitatie

153

215

234

234

234

234

60916

Massinkhal Eigenaar

1

5

6

6

6

6

60917

Buitensport Exploitatie

4.117

431

433

433

433

433

60918

Buitensport Eigenaar

33

40

41

41

41

41

60979

Camping 4-daagse

103

144

146

146

146

146

61015

Speeltuinen Exploitatie Onbelast

182

113

16

16

16

16

61063

Speeltuinen Eigenaar Onbelast

404

404

0

0

0

0

61097

Speeltuinen Eploitatie Belast

464

520

522

522

522

522

61130

Speeltuinen Eigenaar Belast

165

165

0

0

0

0

61137

Mut. res. Mult.sportaccommodaties

23

26

26

26

26

26

61227

Kunstijsbaan, eigenaar

36

43

43

43

43

43

61228

Kunstijsbaan, exploitatie

1.228

1.241

1.247

1.247

1.247

1.247

8.621

5.124

4.666

4.666

4.666

4.666

Saldo van lasten en baten

11.986

N

10.437

N

10.674

N

10.639

N

10.984

N

10.946

N