Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Wijkaccommodaties

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60369

Wijkaccommodaties Nijmegen

104

100

100

99

99

99

60799

Cluster 1.1

850

547

599

599

599

600

60803

BV40: Gebied Noord

1.215

1.171

1.014

1.014

1.014

1.016

61163

Noodlokalen Exploitatie

143

116

118

118

118

118

61164

Noodlokalen Eigenaar

547

556

495

495

494

491

61165

Voorzieningenhart Exploitatie

1.289

1.308

1.286

1.286

1.286

1.287

61166

Voorzieningenhart Eigenaar

3.900

3.979

3.545

3.530

3.521

3.513

61167

Open Wijkscholen Exploitatie

142

94

105

105

105

105

61168

Open Wijkscholen Eigenaar

222

203

194

191

179

178

61169

Welzijn Exploitatie

0

605

507

507

507

508

61170

Welzijn Eigenaarslasten

2.396

2.206

2.094

2.023

1.980

1.911

61193

Voorzieningenhart Exploitatie 1

369

378

377

377

377

377

61194

Welzijn exploitatie 4

1.005

1.121

1.080

1.081

1.081

1.082

61195

Welzijn exploitatie 3

1.122

1.193

1.119

1.120

1.119

1.121

61196

Welzijn exploitatie 2

1.148

762

884

884

884

885

61231

Voorzieningenhart Exploitatie 2

578

600

597

597

597

598

61282

Exploitatie Voorzieningenharten 3

324

336

335

335

335

335

61351

Open wijkscholen exploitatie 1

0

35

23

23

23

23

15.352

15.309

14.473

14.384

14.318

14.247

Baten

60799

Cluster 1.1

227

139

238

238

229

229

60803

BV40: Gebied Noord

0

-33

-43

-63

-63

-63

61163

Noodlokalen Exploitatie

314

316

319

319

319

319

61164

Noodlokalen Eigenaar

443

425

0

0

0

0

61165

Voorzieningenhart Exploitatie

1.281

1.206

1.371

1.371

1.371

1.371

61166

Voorzieningenhart Eigenaar

22

23

23

23

23

23

61167

Open Wijkscholen Exploitatie

203

135

221

221

221

221

61168

Open Wijkscholen Eigenaar

78

78

0

0

0

0

61169

Welzijn Exploitatie

0

126

-33

-33

-33

-33

61170

Welzijn Eigenaarslasten

130

78

78

78

78

78

61193

Voorzieningenhart Exploitatie 1

77

71

71

71

71

71

61194

Welzijn exploitatie 4

382

527

466

461

461

461

61195

Welzijn exploitatie 3

339

516

352

352

352

352

61196

Welzijn exploitatie 2

538

278

588

588

584

584

61231

Voorzieningenhart Exploitatie 2

424

425

435

435

435

435

61282

Exploitatie Voorzieningenharten 3

159

190

191

191

191

191

61351

Open wijkscholen exploitatie 1

0

75

0

0

0

0

4.615

4.571

4.276

4.251

4.238

4.238

Saldo van lasten en baten

10.737

N

10.739

N

10.197

N

10.133

N

10.081

N

10.010

N