Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Openbare orde & Veiligheid

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60031

Antidiscriminatiemaatregelen

63

65

66

66

66

66

60042

Openbare Orde

2.136

2.845

2.565

2.561

2.562

2.565

61042

Veiligheidshuis

187

184

186

186

186

186

61204

Bijzondere projecten

397

562

505

584

584

584

2.783

3.656

3.322

3.398

3.399

3.402

Baten

60042

Openbare Orde

10

0

0

0

0

0

61204

Bijzondere projecten

31

23

0

0

0

0

41

23

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.743

N

3.633

N

3.322

N

3.398

N

3.399

N

3.402

N