Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Wijkaanpak

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60370

Flexibel wijkbudget

137

173

174

174

174

174

60371

Wijkbezoeken

12

0

0

0

0

0

61038

Wijkaanpak

13

0

0

0

0

0

61108

Bewonersactiviteiten Dukenburg

508

536

542

541

541

542

61109

Bewonersactiviteiten Lindenholt

302

321

325

325

325

325

61110

Bewonersactiviteiten Midden Zuid

329

374

379

378

378

378

61111

Bewonersactiviteiten Nieuw West

351

330

333

333

333

333

61112

Bewonersactiviteiten Oud Oost

133

122

124

123

123

124

61113

Bewonersactiviteiten Oud West

431

426

430

429

429

430

61114

Bewonersactiviteiten Stadscentrum

229

210

212

211

211

212

61115

Bewonersactiviteiten Waalsprong

253

253

256

255

255

255

61116

Bewonersactiviteiten Zuidrand

406

371

375

374

374

375

3.107

3.115

3.149

3.144

3.144

3.147

Baten

61110

Bewonersactiviteiten Midden Zuid

6

0

0

0

0

0

61112

Bewonersactiviteiten Oud Oost

25

0

0

0

0

0

61114

Bewonersactiviteiten Stadscentrum

17

0

0

0

0

0

61116

Bewonersactiviteiten Zuidrand

8

0

0

0

0

0

56

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

3.051

N

3.115

N

3.149

N

3.144

N

3.144

N

3.147

N