Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Diversiteit

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

61221

Vluchtelingen en asielzoekers

609

1.281

651

231

231

231

61222

Seksuele diversiteit

56

59

60

60

60

60

61223

Participatie allochtonen

1.223

1.195

1.214

1.214

1.214

1.214

1.888

2.535

1.926

1.505

1.505

1.506

Baten

61221

Vluchtelingen en asielzoekers

418

664

0

0

0

0

418

664

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.470

N

1.871

N

1.926

N

1.505

N

1.505

N

1.506

N