Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Maatwerkvoorzieningen

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

61092

Huishoudelijk verzorging WMO

9.983

10.941

10.679

10.069

10.069

10.069

61132

Vervoersvoorzieningen

92

0

0

0

0

0

61190

Mut.res. Z&W

749

0

0

0

0

0

61296

Ambulante trajecten volwassenen

8.905

7.385

7.641

6.890

6.666

6.666

61297

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding

2.736

2.482

2.514

2.514

2.514

2.514

61298

Arbeidsmatige dagbesteding

1.206

2.056

2.083

2.083

2.083

2.083

61300

Hulpmiddelen

4.515

5.590

5.058

6.104

6.107

6.107

61301

PGB maatwerk voorzieningen

4.952

6.517

6.602

6.602

6.602

6.602

61303

Kwaliteit en uitvoering

4.450

4.623

4.438

4.419

4.411

4.417

37.587

39.594

39.015

38.681

38.451

38.457

Baten

61092

Huishoudelijk verzorging WMO

190

8

4

0

0

0

61190

Mut.res. Z&W

0

656

593

0

0

0

61300

Hulpmiddelen

111

104

0

0

0

0

61302

Eigen bijdragen

2.750

2.981

2.981

2.981

2.981

2.981

3.050

3.749

3.577

2.981

2.981

2.981

Saldo van lasten en baten

34.537

N

35.845

N

35.438

N

35.700

N

35.470

N

35.476

N