Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Jeugd

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

61287

Preventief jeugdbeleid

3.813

3.339

3.152

3.150

3.149

3.149

61288

Zorgstruc Onderwijs en Voorschool

2.007

1.735

1.637

1.637

1.637

1.637

61289

Jeugdbescherming en Veiligheid

7.557

8.229

4.425

4.425

4.425

4.425

61290

Dagbesteding en ambulante trajecten

16.338

15.884

15.054

15.168

15.216

15.216

61291

Kwaliteit en uitvoering

749

738

815

816

817

818

61292

Sociale wijkteams

376

1.272

529

529

529

529

61293

PGB Jeugd

2.778

3.689

3.737

3.737

3.737

3.737

61295

Verblijf jeugd

22.229

19.463

12.140

12.140

12.140

12.140

55.847

54.350

41.490

41.603

41.651

41.651

Baten

61287

Preventief jeugdbeleid

759

75

0

0

0

0

61288

Zorgstruc Onderwijs en Voorschool

365

140

142

142

142

142

61289

Jeugdbescherming en Veiligheid

2.895

2.988

0

0

0

0

61292

Sociale wijkteams

0

549

0

0

0

0

61295

Verblijf jeugd

8.702

7.539

0

0

0

0

12.721

11.291

142

142

142

142

Saldo van lasten en baten

43.126

N

43.059

N

41.348

N

41.461

N

41.509

N

41.509

N