Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Opvang en beschermd wonen

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

61217

Bemoeizorg en regie

3.802

3.722

3.664

3.565

3.565

3.565

61219

Opvang dak- en thuislozen

9.070

9.474

9.421

9.509

9.508

9.506

61220

Verslavingsbeleid

1.453

1.603

1.600

1.599

1.599

1.600

61309

Noodopvang uitgeprocedeerden

420

391

287

287

287

287

61310

Beschermd wonen GGZ

38.139

41.615

39.417

40.809

41.854

41.854

61311

Aanpak huiselijk geweld

2.110

2.469

2.924

3.241

3.241

3.241

61312

PGB beschermd wonen

7.516

8.000

8.104

8.104

8.104

8.104

61314

Kwaliteit en uitvoering

838

1.000

1.116

1.115

1.115

1.116

63.349

68.275

66.532

68.229

69.272

69.272

Baten

61217

Bemoeizorg en regie

400

200

97

0

0

0

61220

Verslavingsbeleid

694

643

575

575

575

575

61313

Eigen bijdragen

2.145

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

3.238

3.643

3.472

3.375

3.375

3.375

Saldo van lasten en baten

60.111

N

64.632

N

63.061

N

64.854

N

65.897

N

65.898

N