Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Publieke Gezondheid

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60637

Jeugdgezondsheidzorg

3.453

3.475

3.537

3.537

3.537

3.537

60640

Gezondheidspreventie

980

1.236

1.059

611

611

611

60641

Gezondheidsbescherming

1.693

2.166

2.124

2.245

2.245

2.245

60642

Dierenwelzijnsbeleid

172

210

213

212

212

212

6.298

7.086

6.933

6.605

6.605

6.605

Baten

60641

Gezondheidsbescherming

134

205

113

113

113

113

134

205

113

113

113

113

Saldo van lasten en baten

6.164

N

6.881

N

6.820

N

6.492

N

6.491

N

6.492

N