Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Groen, natuur en woonomgeving

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60550

Beh. bossen en natuurterreinen WOO

1.440

358

605

595

660

642

60551

Beleidsontwikkeling

178

164

154

153

150

150

60552

Onderhoud bossen

215

40

41

41

41

41

60853

Grootschalig groen

665

736

743

743

743

743

60855

Woonomgevingsverbeteringen / FIP

1.506

1.504

1.303

1.308

1.292

1.300

4.003

2.802

2.846

2.840

2.886

2.876

Baten

60550

Beh. bossen en natuurterreinen WOO

0

3

3

3

3

3

60552

Onderhoud bossen

66

0

0

0

0

0

60853

Grootschalig groen

60

0

0

0

0

0

60923

Mut. res. PG Groen,nat. en landschap

1.098

0

11

11

11

11

1.224

3

14

14

14

14

Saldo van lasten en baten

2.779

N

2.799

N

2.832

N

2.825

N

2.871

N

2.861

N