Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Geluid, lucht en Bodem

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60516

Bodemhandhaving

191

191

355

354

352

353

60519

Bestuursadvisering

191

129

118

117

117

116

60520

Geluidssanering ISV

124

0

0

0

0

0

60521

Geluidsvrsch. industrie en bedrijven

85

0

0

0

0

0

60522

Geluidsvrsch. RO en woningbouw

6

249

0

0

0

0

60523

Geluidsvrsch. verkeersinfrastructuur

33

0

0

0

0

0

60524

Handhaving, klachtenafhandeling

69

0

0

0

0

0

60531

Luchtkwaliteit ISV

207

0

0

0

0

0

60532

Luchtvoorschriften industrie en bedr

23

0

0

0

0

0

60533

Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen

44

205

70

70

70

70

60534

Bestuursadvisering lucht

105

0

0

0

0

0

60540

Bodembeheer

66

36

66

66

66

66

60543

Bodemuitvoering

243

297

621

619

616

617

60544

Implementatie wet- en regelgeving

58

76

48

47

47

47

60546

Uitv. Waterbel. Aanpak diffuse bron.

2

0

9

9

9

9

61070

DUB Bodem

706

1.377

968

797

1.405

1.256

61071

Handhaving en klachten lucht

4

0

0

0

0

0

61316

SSV gevelisolatie

105

441

177

215

0

0

E000189

E-projecten Geluid

7

13

0

0

0

0

E000190

E-projecten Lucht

137

36

0

0

0

0

E000205

E-projecten Bodem

10

33

33

33

33

33

E000215

E-projecten Geluid (compensabel)

50

2

2

2

2

2

E000216

E-projecten Lucht (compensabel)

119

2

2

2

2

2

E000217

E-projecten Bodem (compensabel)

243

2

2

2

2

2

2.826

3.089

2.470

2.333

2.721

2.572

Baten

60519

Bestuursadvisering

38

55

55

55

55

55

60521

Geluidsvrsch. industrie en bedrijven

26

0

0

0

0

0

60524

Handhaving, klachtenafhandeling

3

0

0

0

0

0

60531

Luchtkwaliteit ISV

112

0

0

0

0

0

60540

Bodembeheer

12

19

19

19

19

19

60543

Bodemuitvoering

50

31

32

32

32

32

61316

SSV gevelisolatie

105

440

173

210

0

0

E000189

E-projecten Geluid

3

13

13

13

13

13

E000190

E-projecten Lucht

80

36

36

36

36

36

E000205

E-projecten Bodem

3

33

33

33

33

33

E000215

E-projecten Geluid (compensabel)

50

2

2

2

2

2

E000216

E-projecten Lucht (compensabel)

119

2

2

2

2

2

E000217

E-projecten Bodem (compensabel)

243

2

2

2

2

2

843

632

366

403

193

193

Saldo van lasten en baten

1.983

N

2.456

N

2.105

N

1.930

N

2.528

N

2.379

N