Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Instrumenten grondbeleid

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60325

Resultaat afgesloten planexploitatie

35.601

-1.024

-1.063

-674

-2.467

-4.169

60331

Beheer Stategische gronden

663

268

268

268

268

268

60347

Administratieve afhandeling

0

-45

-45

-45

-45

-45

60353

Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl.

5.028

4.926

3.994

4.210

4.317

4.078

60933

Planexploitaties totaal

0

0

0

0

0

0

61001

Mut res. Planexpl totaal

10.556

1.212

1.186

797

2.590

4.292

E000018

Anterieure overeenk wb ed (verkort)

23

18

18

18

18

18

51.871

5.356

4.358

4.575

4.681

4.443

Baten

60325

Resultaat afgesloten planexploitatie

20.900

0

0

0

0

0

60331

Beheer Stategische gronden

763

368

368

368

368

368

60347

Administratieve afhandeling

37

37

37

37

37

37

61001

Mut res. Planexpl totaal

174

1.374

1.309

1.309

1.309

1.309

E000018

Anterieure overeenk wb ed (verkort)

23

18

18

18

18

18

21.897

1.797

1.732

1.732

1.732

1.732

Saldo van lasten en baten

29.974

N

3.558

N

2.626

N

2.843

N

2.949

N

2.710

N