Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Planexploitaties

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

61209

Projecten sted.ontw.

2.022

2.306

0

0

0

0

61210

Projecten Waalsprong

19.072

67.484

50.241

36.676

52.826

41.929

61211

Projecten Woningbouw

1.984

994

1.548

0

0

0

61212

Projecten Bedrijvigheid

1.251

2.640

1.512

1.431

2.472

474

61213

Projecten Herstruct.

2.432

3.782

1.635

1.077

529

80

61214

Projecten Stadscentrum

7.155

9.117

3.042

441

1.386

5.065

61215

Projecten Koers West

14.439

14.380

11.334

10.836

12.002

6.222

61216

Projecten Maat.vastg.

10.532

11.867

14.408

10.319

3.526

10.931

61230

Bommen en granaten

50

65

0

0

0

0

61269

Dijkteruglegging

58.336

16.778

0

0

0

0

117.272

129.413

83.720

60.779

72.741

64.701

Baten

61209

Projecten sted.ontw.

2.022

2.306

0

0

0

0

61210

Projecten Waalsprong

19.072

67.484

50.056

36.693

53.547

43.147

61211

Projecten Woningbouw

1.984

994

1.549

0

0

0

61212

Projecten Bedrijvigheid

1.251

2.640

1.522

1.381

2.582

375

61213

Projecten Herstruct.

2.432

3.782

1.664

993

496

0

61214

Projecten Stadscentrum

7.155

9.097

2.925

304

1.164

4.759

61215

Projecten Koers West

14.439

13.180

10.337

9.850

10.552

4.724

61216

Projecten Maat.vastg.

10.532

11.867

14.447

10.338

3.180

10.477

61269

Dijkteruglegging

58.336

16.778

0

0

0

0

117.222

128.128

82.500

59.559

71.521

63.481

Saldo van lasten en baten

50

N

1.285

N

1.220

N

1.220

N

1.220

N

1.220

N