Begroting 2017 - 2020
PCPortal

In het investeringsplan presenteren we alle specifieke investeringen, dus ook de investeringen waartoe uw Raad eerder heeft besloten. Met toevoeging van de nieuwe investeringen (rood gemarkeerd) ziet het investeringsplan er als volgt uit:

Bedragen * € miljoen

 

= onderzoeksfase

= voorbereidingsfase

= realisatiefase

programma

Investering

oorspr.

mut.

2016

2017

2018

2019

2020

Dienstverl . & Burgerz.

Modernisering GBA

0,3

Cultuur,  Cultuurhistorie

Masterplan oude stad

0,5

    en Citymarketing

Cultuurhistorie

1,0

Cultuurspinnerij

0,5

Bloemerstraat

0,5

Upgrading Villa Nova

1,2

Bestuur en Middelen

Investeringen Nijmegen Noord

5,0

Duurzaamheid

Valkhofpark/Hunnerpark

1,7

De Bastei

0,5

1,2

Nijmegen West-Groene Buffer

1,0

Grondbeleid

Vasim

2,7

Tunnel Westzijde Spoorzone

2,5

Aanpak Waalkade

2,4

Watersport Nevengeul

0,5

Mobiliteit

laatste deel Fietsroute N-Beuningen

1,3

Fietstunnels Waalsprong

7,1

Parkeerapparatuur

0,3

Aanleg dorpensingel

5,0

Stationsplein

3,0

Waalbrug fiets- en busbaan

5,0

Fietsvriendelijke maatregelen

5,0

Park & Ride

1,2

Vervanging Parkeerapparatuur CWZ

0,6

Bereikbaarheid Campus

1,3

Station Heyendaal

2,0

Malderburchtstraat

0,4

Daalseweg

0,3

Weurtseweg

1,0

Verkeersmaatregel Griftdijk

0,6

Onderwijs

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

7,0

Bewegingsonderwijs Kristallis

1,2

Overige Onderwijshuisvesting

3,5

Openbare Ruimte

Ondergrondse Containers

0,7

Sport en

Talent Centraal

5,0

    accommodaties

Kunstgrasvelden

1,3

Vervanging Kunstgrasvelden

1,0

Renovatie de Vereeniging

1,5

Renovatie de Vereeniging

4,0

Nieuw Balveren 5e veld

0,2

Bestaande voorzieningharten

0,2

Sportpark Staddijk

0,1

Renovatie Sporthal Meijhorst

1,0

WC de Brack

0,1

Aanpassing wijkaccomodaties ivm WMO

0,2

Kinderboerderij Kobus

0,3

Vlak-elastische vloer

0,3

Waalhalla

0,4

Speeltoestellen de Leemkuil

0,8

Wijkcentrum de Schalmei

0,3

Trekkenwand Schouwburg

0,1

Bestaande sportaccommodaties

3,0

Wijkontwikkelingen

Vervanging Speelvoorzieningen

0,6

Zorg en Welzijn

Skaeve Huse

0,3

Skaeve Huse 2e locatie

0,7

Jongerencentrum Nijmegen Noord

0,2