Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Overzicht verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Financiële informatie verbonden partijen (peildatum 31 december 2015, bedragen x € 1.000)

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Aandeel  Nijmegen 

Naam verbonden partij + plaats

Vorm

1-1-2015

31-12-2015

1-1-2015

31-12-2015

2015

in %

in €

Stadsregio, Nijmegen

GR

3.186

149.523

2.600

4.442

2.290

23

Euregio Rijn Waal, Kleve

GR

2.300

2.391

1.313

1.315

1.315

Breed, Nijmegen

GR

9.300 

6.932 

3.800 

2918

-459 

51 

Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen

GR

5.173

3.981

2.809

937

-190

31

870

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen

GR

46.070

46.396

5.881

5.901

531

35

2.065 

Marn, Nijmegen

GR

2.000

2.000

751

541

606

51

74

Bergerden, Lingewaard

GR

*1

50

Bijsterhuizen, Wijchen

GR

*1 

50

ODRN, Nijmegen

GR

3.336

2.810

724

968

768

60

MGR, Nijmegen

GR

pm 

10.123

pm

239

239

51 

Park Lingezegen, Elst

GR

2.337 

1.024 

14.967 

23.197

8.230

20 

Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem

GR

*3

22

DAR , Nijmegen

NV

12.700

11.530

13.900.

15.569

2.676

86,9

13.529

Indigo, Arnhem*2

BV

13.200

13.800

5.258

4.570

5

300

Leisurelands, Arnhem

BV

20.154

20.958

52.383

55.004

2.621

16,9

9.296

Land over de Waal BV, Nijmegen

BV

272

0

7

7

0

100

18

Waalfront, Nijmegen

BV/CV

8.112

13.050

-20.996

-20.996

100

3.965

Waalfront BV, Nijmegen

BV

3.920

3.920

17

17

0

50

9

Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag

NV

149.923.000

145.348.000

3.582.000

4.163.000

226.000

0,3

484

*1 in deze regelingen wordt samen met een andere gemeente een Grex gevoerd, waarbij de administratie en financiering vanuit de andere gemeente plaatsvindt. Het Nijmeegs aandeel in resultaat en risico is opgenomen onder risico's en weerstandsvermogen.
*2 Indigo betreft de jaarcijfers 2014
*3 Nieuw opgericht in 2016