Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Ontwikkelingen

In 2016 zijn de ontwikkelingen in de woningbouw samen te vatten met groeiend marktvertrouwen. De verwachtingen zijn positief en de groei van de economie is weer zichtbaar. Het consumentenvertrouwen groeit langzaam. De ontwikkeling van de economie blijft nog enigszins onzeker. Lange termijn voorspellingen zijn schaars en ook op korte termijn wordt een slag om de arm gehouden. Onzekerheid onder andere over de stabiliteit van de Europese Unie (Brexit, nieuwe schuldencrisis), terroristische dreiging en de ontwikkeling van de financiële markten blijft bestaan.

Nijmegen omarmt de Waal

Het accent ligt bij de uitvoering van projecten die onderdeel uitmaken van het grotere kader ’Nijmegen omarmt de Waal’. Een opgave die bestaat uit een aantal grote gebiedsontwikkelingen, te weten: Waalsprong, Waalfront en de Dijkteruglegging. In de Waalsprong bouwen we tot medio 2033 nog zo’n 8.000 tot 9.000 woningen. De woningbouw in de Waalsprong is weer verder op gang gekomen met de realisatie van de Grote Boel en De Stelt. De uitvoering van De Waaijer (Landschapszone) krijgt verder zijn beslag. Hof van Holland is gestart en wordt verder uitgewerkt.
In Waalfront zijn ultimo 2015 de eerste woningen van Brugkwartier opgeleverd. In de periode 2017-2020 zal dit plandeel steeds meer vorm krijgen. De bouw van de Handelskade, terrein De Gelderlander (ca. 540 woningen en 2.800 m2 commerciële voorzieningen) vordert gestaag. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd.
De Dijkteruglegging is in 2016 opgeleverd. ‘Nijmegen omarmt de Waal’ wordt daarmee steeds tastbaarder.

Maatschappelijk Vastgoedprojecten

De realisering van de Donjon is weer een stap dichterbij door het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan. In overleg met de Rijksdienst voor Monumentenzorg en een aantal marktpartijen werken we verder aan de voorbereiding van dit project.
De nieuwbouw van de Bastei is in 2015 gestart, archeologische vondsten worden ingepast. Ook is de visieontwikkeling voor de aanpak van de Waalkade dit jaar gestart, een proces met participatie van burgers en ondernemers.
De herontwikkeling van De Dennen is in volle gang. De bouw van de praktijkschool is gereed. De bouw van de sportaccommodatie gaat in de komende periode haar beslag krijgen, evenals het aanpassen van Sportpark De Dennen.